Świecie kredyty, lokaty, świecie

miejsce na reklame

fraza: słowo kluczowe:
Poniedziałek, 2024-03-04. Imieniny: Arkadiusz, Eugeniusz, Kazimierz, Lucja, Adrianna.
  •   Witam w Świeckim Serwisie Gospodarczym www.swiecie.oinfo.pl :: Dodaj Twoją Firmę !!!   •   Ogłoszenia PRACA - dam pracę, szukam pracy   •   Witam w Świeckim Serwisie Gospodarczym www.swiecie.oinfo.pl :: Dodaj Twoją Firmę !!!   •   TANIA SKUTECZNA REKLAMA :: firmy i instytucje   •   Witam w Świeckim Serwisie Gospodarczym www.swiecie.oinfo.pl :: Dodaj Twoją Firmę !!!   •   Serwis finansowy - kredyty, karty kredytowe, lokaty, fundusze inwestycyjne   •   Witam w Świeckim Serwisie Gospodarczym www.swiecie.oinfo.pl :: Dodaj Twoją Firmę !!!   •   TANIA SKUTECZNA REKLAMA :: firmy i instytucje   •   Ogłoszenia PRACA - dam pracę, szukam pracy   •  
fotowoltaika świecie
miejsce na reklame

miejsce na reklame

miejsce na reklame

miejsce na reklame
W tym dziale przedstawiamy Państwu zbiór podstawowych informacji na temat ZUS i składek.

___________________________________________________

Terminy płatności składek ZUS :

  • 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
  • 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie (dla samozatrudnionych),
  • do 15 dnia następnego miesiąca  dla pozostałych płatników, w tym
    dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki
    za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych.

Kto nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia
społeczne w przewidzianym przepisami terminie oraz kto nie dopełnia
obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych
raportów miesięcznych w przewidzianym terminie, podlega karze grzywny
do 5'000 złotych.

Osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy od 5 lat
mają prawo do ograniczenia wysokości swoich składek ZUS w okresie
pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania
działalności gospodarczej.

Dotyczy to osób, które podjęły działalność gospodarczą najwcześniej
25 sierpnia 2005r., czyli po dniu wejścia w życie nowelizacji. Liczy się jednak nie data wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej, ale data faktycznego rozpoczęcia prowadzenia
działalności, która powinna być zgodna z datami w deklaracjach
zgłoszeniowych ZFA, ZPA, ZUA.
Przedsiębiorcy mogą zadeklarować wyższą kwotę podstawy wymiaru,
licząc na wyższe świadczenia emerytalne czy chorobowe i rentowe, jednak
mają prawo do niezwykle taniego startu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.):

"Art. 18a. 1. Podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w
art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od
dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi
zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego
wynagrodzenia.

Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do osób, które:

1) prowadzą
lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem
rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły
pozarolniczą działalność,
2) wykonują działalność gospodarczą na
rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia
działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku
kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego
stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności
gospodarczej.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008, Świecki Serwis Gospodarczy, Wykonanie strony KMprojekt